Tillverkning

Mottagning spånskivor

Vi tar emot cirka 100 lastbilar per vecka, vilket motsvarar runt 2 825 ton. Spånskivorna köps in både från Norden och från övriga Europa. Vi köper både råa och folierade skivor.

 

Foliering

Första steget mot en färdig möbel tas i folieringen. Här får de råa spånskivorna sin yta i form av pappersfolie som limmas på skivan.

År 2005 investerade vi i denna anläggning som kan ta emot spånskivor med måtten 2,5 x 5,5 meter och köra i en hastighet av 20-30 meter/minut.

1. Applicering av folie på båda sidor samtidigt.

2. Utmatning. De färdigfolierade skivorna fraktas vidare på automatiska vagnar till  produktionslinjer, eller till ett mellanlager.

 

Produktionslinje Anthon 2

I denna maskin från 1999 produceras dagligen omkring 130 000 st detaljer till bokhyllor. Den är 130 m lång och 30 m bred. 11 operatörer bemannar maskinen i tre skift.
De färdiga delarna körs med truck direkt till emballering och även direkt på rullbanor till ett höglager.

 Bilder:

1. Inmatning av spånskivor till Anthon 2

2. I första stationen sågas skivorna till korrekt storlek.

3. Vid kantlistningen har banorna en hastighet upp till 120 meter/minut.

4. Borrning

5. Utlastning av färdiga detaljer

 

 

 


Produktionslinje IMA P3

I denna maskin som installerades under 2010 produceras främst sidpar till bokhyllor. Maskinen kommer från flera olika leverantörer med kantlist maskiner från IMA, borrmaskin från KOCH och avstaplare från MHF.

 

1. Inmatning av spånskivor i två parallella banor. Här plockas dom av och läggs på rullbanor för vidare transport. Delningssågen där skivorna delas i två bitar.

3. Här sätts kantlist på långsidorna.

4. Kantlistning på kortsidor

5. Borrning av alla hål i detaljen

6. Efter ytterligare en klyvsåg så plockas de färdiga detaljerna i en bunt för vidare transport.

 

 

 

 

Imatning Meinert

Becker delningssåg

IMA 1

Kantlist IMA 2

Avstapling från MHF

 

Åter till Galleri